Ο/Η Θανών/ούσα: Χ"Μπαλής Αλέξανδρος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧ"Μπαλής Αλέξανδρος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧρίστος Μπαλής
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη
Ηλικία Θανόντος45
ΑσθένειαΜηνιγγίτις
Ημ/νία Θανάτου1877 01 12 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 01 13
Πατρίδα ΘανόντοςΥδρα
Επάγγελμα ΘανόντοςΠλοίαρχος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Θεοδώρα
Αριθμός Πράξεως22
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑραπογιάνης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος52
Πατρίδα ΔηλούντοςΥδρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝαυτικός
ΣυγγένειαΓαμβρός