Ο/Η Θανών/ούσα: Καζαντζάκης Ανδρέας Στ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαζαντζάκης Ανδρέας Στ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταύρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠαρασκευούλα Ράσπα
Ηλικία Θανόντος16
ΑσθένειαΣπονδυλίτις χρ.;
Ημ/νία Θανάτου1896 10 02 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 10 02
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως474
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαζαντζάκης Χρήστος
Ηλικία Δηλούντος19
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟψοπώλης
ΣυγγένειαΑδελφός