Ο/Η Θανών/ούσα: Σμύρος Νικόλαος Εμμ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣμύρος Νικόλαος Εμμ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕμμανουήλ
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος26
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1896 09 04 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 09 05
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΙατρός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως449
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑγγελίδης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος52
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)