Ο/Η Θανών/ούσα: Δελασούδας Μάρκος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔελασούδας Μάρκος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣυμεών
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη Σφακτού
Ηλικία Θανόντος20μη
ΑσθένειαΕντερίτις χρ.
Ημ/νία Θανάτου1896 08 31 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 08 31
Πατρίδα ΘανόντοςΣύρος*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως443
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΔελασούδας Συμεών Β.
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΣύρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΠατήρ