Ο/Η Θανών/ούσα: Ράλλης Αμβρόσιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΡάλλης Αμβρόσιος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος68
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1877 01 10 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 01 11
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα ΘανόντοςΕμπορος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως18
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓάβρος Παναγιώτης
Ηλικία Δηλούντος29
Πατρίδα ΔηλούντοςΒέρβενα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαφεπώλης
ΣυγγένειαΦίλος