Ο/Η Θανών/ούσα: Πρέκα Μαργαρίτα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠρέκα Μαργαρίτα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΗλίας
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦλουρού
Ηλικία Θανόντος18 μην
ΑσθένειαΕντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1876 05 28 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 05 29
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ."
Αριθμός Πράξεως272
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠρέκας Ηλίας
Ηλικία Δηλούντος27
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ