Ο/Η Θανών/ούσα: Παππαποστόλη Καλλιόπη Γ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠαππαποστόλη Καλλιόπη Γ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΓραμματική Γ. Νίκη
Ηλικία Θανόντος2 ημ
ΑσθένειαΑτέλεια
Ημ/νία Θανάτου1896 08 26 3πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 08 26
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.
Αριθμός Πράξεως437
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΝίκη Καλή Γ.
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟικιακά
ΣυγγένειαΜάμη