Ο/Η Θανών/ούσα: Λεντή Διασεμώ Αντ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛεντή Διασεμώ Αντ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος47
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1896 08 23 3πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 08 23
Πατρίδα ΘανόντοςΑστυπάλαια
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως432
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒέρρας Διονύσιος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλουργός
ΣυγγένειαΦίλος