Ο/Η Θανών/ούσα: Καίσαρος Μαρία Σπ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαίσαρος Μαρία Σπ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπύρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη Καγιώργη
Ηλικία Θανόντος19
ΑσθένειαΤυφοειδής πυρετός
Ημ/νία Θανάτου1896 08 21 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 08 21
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως429
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαίσαρ Στέφανος Σπ.
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλογλύπτης
ΣυγγένειαΑδελφός