Ο/Η Θανών/ούσα: Καταβάτη Ειρήνη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαταβάτη Ειρήνη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπυρίδων
Μητρώνυμο ΘανόντοςΛοξή Ρούσσου
Ηλικία Θανόντος6
ΑσθένειαΒρογχοπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1896 08 14 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 08 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως422
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαταβάτης Σπυρίδων Β.
Ηλικία Δηλούντος38
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥδροφόρος
ΣυγγένειαΠατήρ