Ο/Η Θανών/ούσα: Παπαδάκης Μαρουσώ Κ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠαπαδάκης Μαρουσώ Κ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣοφία Αρχιμανδρίτη
Ηλικία Θανόντος5
ΑσθένειαΜηνιγγίτις φυματιώδης
Ημ/νία Θανάτου1896 08 14 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 08 14
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως420
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΕυμορφόπουλος Κυριάκος
Ηλικία Δηλούντος25
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)