Ο/Η Θανών/ούσα: Καλβοκορέσης Παντολέων Ν.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαλβοκορέσης Παντολέων Ν.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΥπατία
Ηλικία Θανόντος03
ΑσθένειαΛαρυγγίτις
Ημ/νία Θανάτου1877 01 10 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 01 11
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως16
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧαρισιάδης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος38
Πατρίδα ΔηλούντοςΗπειρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕμπορος
ΣυγγένειαΦίλος