Ο/Η Θανών/ούσα: Ματθαίου Κωνσταντίνα Στ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜατθαίου Κωνσταντίνα Στ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταύρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑντωνίτζα Λυσίππου
Ηλικία Θανόντος5 μη
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1896 08 06 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 08 07
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως411
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜατθαίου Σταύρος
Ηλικία Δηλούντος34
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑμαξηλάτης
ΣυγγένειαΠατήρ