Ο/Η Θανών/ούσα: Πασσάς Λάμπρος Φρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠασσάς Λάμπρος Φρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΦραγκίσκος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Πολίτου
Ηλικία Θανόντος3
ΑσθένειαΒρογχοπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1896 08 05 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 08 06
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως409
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠασσάς Φραγκίσκος
Ηλικία Δηλούντος57
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑχθοφόρος
ΣυγγένειαΠατήρ