Ο/Η Θανών/ούσα: Αννέζα / Εκθετο

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑννέζα / Εκθετο
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝοσοκ.
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος02 μη
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1896 08 02 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 08 02
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως402
ΠαρατηρήσειςΝοσοκ. Εκθ.*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος84
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)