Ο/Η Θανών/ούσα: Γεωργίου Χρυσή

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓεωργίου Χρυσή
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος25
ΑσθένειαΝόσημα χρ.
Ημ/νία Θανάτου1877 01 08 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 01 09
Πατρίδα ΘανόντοςΚάρυστος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ] άγν.
Αριθμός Πράξεως14
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαλμούκης Εμμανουήλ
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΥδρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜακαραδοποιός
ΣυγγένειαΦίλος