Ο/Η Θανών/ούσα: Πατρινού Μαρία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠατρινού Μαρία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣμαράγδα Μαούνη
Ηλικία Θανόντος03 μη
ΑσθένειαΕκλαμψία
Ημ/νία Θανάτου1896 08 01 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 08 01
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως394
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠατρινός Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦανοποιός
ΣυγγένειαΠατήρ