Ο/Η Θανών/ούσα: Φωτεινή / Εκθετο

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦωτεινή / Εκθετο
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝοσοκ.
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1896 07 31 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 07 31
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως390
ΠαρατηρήσειςΝοσοκ. Εκθ.*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος84
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)