Ο/Η Θανών/ούσα: Αρμακώλας Πέτρος Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑρμακώλας Πέτρος Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1896 07 31 10πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 07 31
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΚαπνοπώλης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως389
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαπαδόπουλος Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος44
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαφεπώλης
ΣυγγένειαΓυναικάδελ