Ο/Η Θανών/ούσα: Κατσαμπάνης Δημήτριος Γεωρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚατσαμπάνης Δημήτριος Γεωρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚαλλιόπη
Ηλικία Θανόντος18
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1896 07 29 10πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 07 30
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΑεργος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως382
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠυθαράκης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος37
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαπνοπώλης
ΣυγγένειαΓυναικάδελ