Ο/Η Θανών/ούσα: Μιχελιδάκης Δημήτριος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜιχελιδάκης Δημήτριος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚαλλιόπη
Ηλικία Θανόντος58
ΑσθένειαΑιμορραγία εγκεφ.
Ημ/νία Θανάτου1896 07 30 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 07 30
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΘανόντοςΕμπορος*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως381
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΕυμορφόπουλος Κυριάκος
Ηλικία Δηλούντος25
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΞένος