Ο/Η Θανών/ούσα: Φιλιππαίου Μαρία Στ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦιλιππαίου Μαρία Στ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταύρος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος53
ΑσθένειαΑποπληξία κεραυνοβόλος
Ημ/νία Θανάτου1896 07 29 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 07 30
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΜαία
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως379
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
ΣυγγένειαΦίλος