Ο/Η Θανών/ούσα: Κάπαρη Σμαράγδα Αλ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚάπαρη Σμαράγδα Αλ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος78
ΑσθένειαΑποπληξία κεραυνοβόλος
Ημ/νία Θανάτου1896 07 29 1πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 07 29
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως377
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛιγεράκης Εμμανουήλ
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)