Ο/Η Θανών/ούσα: Αλιφραγκή Ελένη Ν.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑλιφραγκή Ελένη Ν.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος45
ΑσθένειαΕιλεός
Ημ/νία Θανάτου1896 07 28 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 07 28
Πατρίδα ΘανόντοςΥδρα
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως371
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)