Ο/Η Θανών/ούσα: Κολέμπου[Κολέμβου, Κολέλβου] Αννα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚολέμπου[Κολέμβου, Κολέλβου] Αννα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντινιά
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΓαστρεντερίτις χρ.
Ημ/νία Θανάτου1896 07 22 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 07 22
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.
Αριθμός Πράξεως355
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)