Ο/Η Θανών/ούσα: Μπάρμπη; Μάστορα; Κατήγκο

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜπάρμπη; Μάστορα; Κατήγκο
Πατρώνυμο ΘανόντοςΒασίλειος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑννα Ψάλτη
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΠεριπνευμονία;
Ημ/νία Θανάτου1877 01 07 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 01 08
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως9
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜάστορας Βασίλειος
Ηλικία Δηλούντος37
Πατρίδα ΔηλούντοςΑνδρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣοβατζής
ΣυγγένειαΠατήρ