Ο/Η Θανών/ούσα: Ράλλη Μαρία Π.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΡάλλη Μαρία Π.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος86
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 05 28 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 05 28
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [Θ]
Αριθμός Πράξεως271
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓκάβρος Παναγιώτης
Ηλικία Δηλούντος27
Πατρίδα ΔηλούντοςΒέρβαινα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαφεπώλης
ΣυγγένειαΦίλος