Ο/Η Θανών/ούσα: Ανδρέου Χρήστος Ιακ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνδρέου Χρήστος Ιακ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙάκωβος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος26
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1896 07 02 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 07 02
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΚουρεύς
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως321
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑνδρέου Νικόλαος Ιακ.
Ηλικία Δηλούντος20
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚουρεύς
ΣυγγένειαΑδελφός