Ο/Η Θανών/ούσα: Λεωνής Γεώργιος Ι.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛεωνής Γεώργιος Ι.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος58
ΑσθένειαΑποπληξία εγκεφ.
Ημ/νία Θανάτου1896 07 02 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 07 02
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΞυλέμπορος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως319
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΕυμορφόπουλος Κυρ.
Ηλικία Δηλούντος25
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)