Ο/Η Θανών/ούσα: Σπαρβέρη Παναγιώτα Νικ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣπαρβέρη Παναγιώτα Νικ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη
Ηλικία Θανόντος30
ΑσθένειαΦθίσις
Ημ/νία Θανάτου1877 01 04 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 01 04
Πατρίδα ΘανόντοςΤήνος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ] Νικόλαος
Αριθμός Πράξεως6
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚρασερός Φίλιππος
Ηλικία Δηλούντος26
Πατρίδα Δηλούντοςερμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑνθρακοπώλης
ΣυγγένειαΦίλος