Ο/Η Θανών/ούσα: Αρτέμη Ειρήνη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑρτέμη Ειρήνη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΘεόδωρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΘωμαϊς Λούβαρη
Ηλικία Θανόντος6 μη
ΑσθένειαΓαστρεντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1896 06 30 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 06 30
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως316
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑρτέμης Θεόδωρος
Ηλικία Δηλούντος24
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚηπουρός
ΣυγγένειαΠατήρ