Ο/Η Θανών/ούσα: Ξοχάκη Μελαχρινή Στ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΞοχάκη Μελαχρινή Στ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταμάτιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη Μαυρή
Ηλικία Θανόντος03 μην
ΑσθένειαΒρέφος
Ημ/νία Θανάτου1877 01 03 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 01 04
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως5
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρής Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος44
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜανάβης
ΣυγγένειαΣυγγενής