Ο/Η Θανών/ούσα: Φωτιάς Θεόδωρος Σ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦωτιάς Θεόδωρος Σ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣ.
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΝεφρίτις χρ.
Ημ/νία Θανάτου1896 06 19 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 06 20
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΜεσίτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως297
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαρασκευόπουλος Αναστάσιος
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)