Ο/Η Θανών/ούσα: Μαλάνου Μοσχούλα Μ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜαλάνου Μοσχούλα Μ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜιχαήλ
Μητρώνυμο ΘανόντοςΤριανταφυλλιά Λίγκου
Ηλικία Θανόντος4 μη
ΑσθένειαΕντερίτις οξεία
Ημ/νία Θανάτου1896 06 18 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 06 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.
Αριθμός Πράξεως294
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαλάνος Μιχαήλ
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΧρωματοποιός
ΣυγγένειαΠατήρ