Ο/Η Θανών/ούσα: Φετουρή Μαριγώ Σωκρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦετουρή Μαριγώ Σωκρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣωκράτης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυγενία Καλογήρου
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΕντερίτις οξεία
Ημ/νία Θανάτου1896 06 18 3πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 06 18
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως293
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαρασκευόπουλος Αναστάσιος
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥποδηματοποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)