Ο/Η Θανών/ούσα: Μαρμαρινού Αννέτα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜαρμαρινού Αννέτα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη Μανιάτη
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΕντερίτις οξεία
Ημ/νία Θανάτου1896 06 18 3πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 06 18
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως292
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαρμαρινός Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος31
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ