Ο/Η Θανών/ούσα: Καλδή Ελένη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαλδή Ελένη
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος95
ΑσθένειαΑποπληξία εγκεφαλ.
Ημ/νία Θανάτου1896 06 16 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 06 16
Πατρίδα ΘανόντοςΚυδωνίαι
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως287
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑσωνίτη Παρασκευή Χαρ.
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟικιακά
Συγγένεια(μη ορισμένο)