Ο/Η Θανών/ούσα: Μανούσου Αννη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜανούσου Αννη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Κυπραίου
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΒρογχίτις
Ημ/νία Θανάτου1896 05 31 1πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 06 01
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως269
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜανούσος Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΠατήρ