Ο/Η Θανών/ούσα: Αικατερίνη / Εκθετο

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη / Εκθετο
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝοσοκ.
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος03 μη
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1896 05 31 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 05 31
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως267
ΠαρατηρήσειςΝοσοκ. Εκθ*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος84
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)