Ο/Η Θανών/ούσα: Παγώνης Σπυρίδων

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠαγώνης Σπυρίδων
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕμμανουήλ
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦλουρή Παραβάλου
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΓαστρεντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1896 05 30 1πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 05 30
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως264
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαγώνης Εμμανουήλ
Ηλικία Δηλούντος26
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛεμβούχος
ΣυγγένειαΠατήρ