Ο/Η Θανών/ούσα: Γριέλας Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓριέλας Ιωάννης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Μινάρδου
Ηλικία Θανόντος8
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1896 05 30 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 05 30
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΜαθητής
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως263
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓριέλας Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος47
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλουργός
ΣυγγένειαΠατήρ