Ο/Η Θανών/ούσα: Κομνηνός Γεώργιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚομνηνός Γεώργιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝοσοκομείον
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΑποπληξία εγκεφαλ.
Ημ/νία Θανάτου1896 05 17 1μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 05 17
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΛαχανοπώλης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως247
ΠαρατηρήσειςΝοσοκ.

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος84
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)