Ο/Η Θανών/ούσα: Μαρκοπούλου Μαριγώ Εμμ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜαρκοπούλου Μαριγώ Εμμ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕμμανουήλ
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣοφία
Ηλικία Θανόντος18
ΑσθένειαΦυματίωσις
Ημ/νία Θανάτου1896 05 17 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 05 17
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [θ]
Αριθμός Πράξεως246
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑγγελίδης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)