Ο/Η Θανών/ούσα: Καραβιώτης Εμμανουήλ Νικ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαραβιώτης Εμμανουήλ Νικ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΑιμορραγία εγκεφ.
Ημ/νία Θανάτου1896 05 13 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 05 13
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΝαυτικός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως240
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑγγελίδης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)