Ο/Η Θανών/ούσα: Γεωργίου Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓεωργίου Νικόλαος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1876 12 31 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 12 31
Πατρίδα ΘανόντοςΚύπρος
Επάγγελμα ΘανόντοςΜεταπράτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Αννα
Αριθμός Πράξεως662
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΝικολάου Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος21
Πατρίδα ΔηλούντοςΚύπρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΥιός