Ο/Η Θανών/ούσα: Βάκα Μαρία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒάκα Μαρία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠηνελόπη
Ηλικία Θανόντος03 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1876 05 27 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 05 28
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως270
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒάκας Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος46
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟινοπώλης
ΣυγγένειαΠατήρ