Ο/Η Θανών/ούσα: Σαμοθράκη Αγγελική

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣαμοθράκη Αγγελική
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧρ.
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚαλλιόπη
Ηλικία Θανόντος80
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1896 05 12 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 05 13
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως238
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣαμοθράκης Σπυρίδων
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦανοποιός
ΣυγγένειαΥιος