Ο/Η Θανών/ούσα: Κοντού Ειρήνη Γ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚοντού Ειρήνη Γ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος48
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1896 05 02 9πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 05 02
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως226
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚοντός Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑρτοποιός
ΣυγγένειαΣύζυγος