Ο/Η Θανών/ούσα: Καλούδη Ζαφείρω Β.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαλούδη Ζαφείρω Β.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1896 04 28 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 04 28
Πατρίδα ΘανόντοςΣύρος
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως215
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαρασκευόπουλος Αναστάσιος
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
ΣυγγένειαΟυδεμία