Ο/Η Θανών/ούσα: Αληφραγκή Καλλίτσα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑληφραγκή Καλλίτσα
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος80
ΑσθένειαΠνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1896 04 26 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 04 26
Πατρίδα ΘανόντοςΘήρα
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως213
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαρασκευόπουλος Αναστάσιος
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥποδηματοποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)